Print Thứ Năm, 19/12/2019 17:26 Gốc

Chiều 18-12, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh hội đồng nghiệm thu.

Tại hội đồng, Ban chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả đề tài nghiên cứu khoa học. Theo đó, đề tài gồm 3 chương: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tình hình có liên quan và thực trạng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Dự báo tình hình và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc CATP, Chủ nhiệm đề tài trình bày ý kiến tại hội đồng nghiệm thu.

Trong đó, tại chương 3, Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra 8 nhóm giải pháp gồm: Giải pháp về chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố; giải pháp về tổ chức bộ máy xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; giải pháp về đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ doanh nghiệp; giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; giải pháp về công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giải pháp về chế độ thống kê, báo cáo về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hội đồng nghiệm thu đề tài tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm đề tài.

Sau một thời gian triển khai, thảo luận, đánh giá và chấm điểm, các thành viên hội đồng nghiệm thu đều thống nhất, đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Theo đó, Ban chủ nhiệm đã làm rõ tính cấp thiết của đề tài, làm rõ lý luận trong công tác phong trào và áp dụng đúng với thực tiễn trong hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết quả khoa học của đề tài có tính khả thi và có thể áp dụng hiệu quả tại các địa phương có khu công nghiệp trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tại hội đồng nghiệm thu, các thành viên hội đồng cũng đưa ra một số đóng góp để Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

NP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiệm thu đề tài về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác