Print Thứ Hai, 13/07/2020 16:09 Gốc

Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an về việc nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC tại Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an; Thông tư số 25/2018/TT-BCA ngày 6-8-2018 của Bộ Công an quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC; Thông tư số 258/2016/TT-BCT ngày 11-11 -2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chủ trương cải cách hành chính trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời giảm thời gian thực hiện các thủ tục song vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCA. Rà soát, lựa chọn bố trí cán bộ chuyên trách có đủ trình độ, năng lực chuyên môn bảo đảm thực hiện tốt công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC.

Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc CATP kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP đã cấp 7 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; Thẩm duyệt thiết kế về PCCC 178 hạng mục, công trình; Nghiệm thu về PCCC 156 hạng mục, công trình. Qua thẩm duyệt đã kiến nghị các giải pháp an toàn PCCC đối với cơ sở, trong đó chú trọng đến các yêu cầu về khoảng cách an toàn, các giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, cháy lớn, các giải pháp thoát nạn, chống tụ khói, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện cứu nạn, cứu hộ; Hướng dẫn chủ đầu tư, cơ quan thiết kế Chĩnh lý các điểm chưa bảo đảm tiêu chuẩn, quy phạm về PCCC.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiệm thu 156 hạng mục, công trình phòng cháy chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác