Print Thứ Sáu, 05/05/2023 14:20 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 10 đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/8/2021.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục sau khi dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, cá nhân liên quan sớm có biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản cho các hộ dân đang sinh sống tại chung cư Vạn Mỹ, nhất là mùa mưa bão. Có phương án cụ thể và được sự đồng thuận giữa các hộ dân tại chung cư Vạn Mỹ khi sắp xếp, bố trí chỗ ở mới phù hợp quy định.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác