Print Thứ Hai, 08/08/2022 14:18

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quận Đồ Sơn; góp phần xây dựng đô thị hiện đại, hoàn chỉnh theo quy hoạch chung trên địa bàn quận Đồ Sơn.

. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa thể thao, du lịch trong khu vực một cách ổn định và bền vững.

. Đảm bảo điều kiện giao thông vận tải thuận tiện, an toàn, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong vùng.

2. Quy mô đầu tư:

. Nâng cấp mở rộng tuyến đường với tổng chiều dài L=2.030m được chia làm 3 đoạn, cụ thể như sau:

+ Đoạn 1: Từ đường 353 đến ngã 3 giao với đường TDP Quý Kim, chiều dài L1=610m. Bề rộng nền đường thiết kế Bn=12,0m, trong đó: Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=7,5m; bề rộng hè đường Bhè =2×2,25m.

+ Đoạn 2: Từ ngã ba giao với đường TDP Quý Kim đến Bưu điện phường Hợp Đức, chiều dài L2=1.040m. Bề rộng nền đường thiết kế Bn=14,75m, trong đó: Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=7,5rn; bề rộng hè đường: Hè bên trái rộng 2,25m, hè bên phải (phía mương) rộng 5m.

+ Đoạn 3: Từ Bưu điện phường Hợp Đức kéo dài đến ngã ba giao với đường Thượng Đức, phường Minh Đức, chiều dài L3=380m. Bề rộng nền đường thiết kế Bn=13,5m, trong đó: Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=7,5m; bề rộng hè đường Bhè =2×3,0m.

. Xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Lấp mương, thoát nước mưa, thoát nước thải; hệ thống điện chiếu sáng; cây xanh; biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 121.546,097 triệu đồng (Một trăm hai mươi mốt tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 16.248,616 triệu đồng;

. Chi phí xây dựng: 86.678,483 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi khác: 7.569,353 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 11.049,645 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Hợp Đức và phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hợp Đức, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác