Print Thứ Hai, 08/08/2022 14:08

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phong (đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phong đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân trong khu vực và vùng lân cận, từng bước đáp ứng tiêu chí đô thị loại I theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Dương Kinh đến năm 2025.

2. Quy mô đầu tư:

. Loại công trình: Giao thông, đường phố gom.

. Xây dựng tuyến đường Hải Phong đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh có chiều dài tuyến khoảng 915m trong đó: Bnền=28m, Bmặt=15m, độ dốc ngang mặt đường i=2%; Bhè=5mx2, độ dốc ngang hè đường i=1,5%; dải phân cách giữa 2 làn rộng 3m.

. Xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Thoát nước mưa; thoát nước thải; hệ thống điện chiếu sáng; biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 149.258,825 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ, hai trăm năm tám triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 66.899,814 triệu đồng;

. Chi phí xây dựng: 59.817,415 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi khác: 8.972,612 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 13.568,984 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 35/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Phong (đoạn từ đường 353 đến ngã tư Hải Phong), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác