Print Thứ Hai, 08/08/2022 11:01

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân trong khu vực và vùng lân cận, từng bước đáp ứng tiêu chí đô thị loại I theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Dương Kinh đến năm 2025.

2. Quy mô đầu tư:

. Loại công trình: Công trình giao thông cấp III, đường phố gom.

. Xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m) phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh có chiều dài tuyến khoảng 600m trong đó: Bnền=25m, Bmặt=15m, độ dốc ngang mặt đường i=2%; Bhè=5mx2, độ dốc ngang hè đường i=1,5%.

. Xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Thoát nước mưa; thoát nước thải; hệ thống điện chiếu sáng; biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án (làm tròn): 115.846 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ, tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 62.305,750 triệu đồng;

. Chi phí xây dựng: 37.398,778 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi khác: 5.609,816 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 10.531,434 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 34/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Đại Thắng (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến tuyến kết nối với đường vào khu tái định cư, mặt cắt ngang đường 25m), phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác