Print Thứ Ba, 02/08/2022 00:01

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố.

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư lắp dựng hệ thống lan can bảo vệ dọc các tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông cũng như sinh sống tại các khu vực hồ điều hòa, mương thoát nước trong mùa mưa bão; góp phần chỉnh trang đô thị thành phố Hải Phòng phù hợp với nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2022.

2. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc các tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm.

. Lắp dựng lan can tại các mương hở chiều dài 13.350m.

+ Lắp dựng lan can bảo vệ mương Đông Bắc (không bao gồm đoạn mương hở từ Lê Thánh Tông đến đường Ngô Quyền), L=6.350m.

+ Lắp dựng lan can bảo vệ mương Tây Nam (bao gồm cả đoạn mương từ hồ Dư Hàng về Hồ Sen), L=4.400m.

+ Lắp dựng lan can bảo vệ mương An Kim Hải (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến cầu Vượt Lạch Tray), L=2.600m.

. Lắp dựng lan can các hồ chiều dài: 3.720m; điện chiếu sáng hồ Cát Bi và cứng hóa bờ kè Đầm Huyện.

+ Lắp dựng lan can bảo vệ hồ điều hòa Dư Hàng, quận Lê Chân, L=1.500m.

+ Lắp dựng lan can bảo vệ hồ điều hòa Cát Bi, quận Hải An, L=1.050m.

+ Lắp dựng điện chiếu sáng hồ điều hòa Cát Bi, quận Hải An, 52 bóng.

+ Lắp dựng lan can bảo vệ hồ điều hòa hồ Tiên Nga, quận Ngô Quyền, L=620m.

+ Lấp dựng lan can bảo vệ và cứng hóa bờ kè hồ điều hòa hồ Đầm Huyện (hồ Cây Na), quận Ngô Quyền, L=550m.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 69.283,628 triệu đồng (Sáu mươi chín tỷ hai trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

. Chi phí xây dựng: 61.287,169 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác: 4.697,239 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 3.299,220 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các quận Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2023.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 32/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương hở thoát nước và hồ điều hòa trên địa bàn các quận trung tâm thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác