Print Chủ Nhật, 07/08/2022 10:27

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.

Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.

. Địa chỉ khu đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước: xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.

. Diện tích: 37,03ha.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 31/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác