Print Thứ Tư, 26/07/2023 12:15 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án.

Nghị quyết này phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án:

1. Tiểu Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Hải Phòng phục vụ hoạt động của Chi cục Kiểm ngư vùng I.

Tổ chức đề nghị: Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ khu rừng: Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng: 5,29ha.

Phân theo quy hoạch, loại rừng và nguồn gốc, loài cây: Loại rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; nguồn gốc rừng trồng; loài cây trồng Bần chua; trữ lượng gỗ bình quân 50m³/ha.

Vị trí trên bản đồ Kiểm kê rừng: Lô 1, khoảnh 26, tiểu khu TN2, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

2. Tiểu Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng.

Tổ chức đề nghị: Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ khu rừng: Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng: 11,71ha.

Phân theo quy hoạch, loại rừng và nguồn gốc, loài cây: Loại rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; nguồn gốc rừng trồng; loài cây trồng Bần chua; trữ lượng gỗ bình quân 50m³/ha.

Vị trí trên bản đồ Kiểm kê rừng: Lô 1, khoảnh 26, tiểu khu TN2, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

3. Dự án Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Kiến An trên núi Thiên Văn.

Tổ chức đề nghị: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Kiến An.

Địa chỉ khu rừng: Phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng.

Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng: 0,53ha.

Phân theo quy hoạch, loại rừng và nguồn gốc, loài cây: Loại rừng phòng hộ; nguồn gốc rừng trồng; loài cây trồng Keo, Bạch đàn, thông; trữ lượng gỗ bình quân 129,5m³/ha.

Vị trí trên bản đồ Kiểm kê rừng: Lô 2, lô 4, khoảnh 3, tiểu khu KA, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An.

Tổ chức thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết; thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng đúng trình tự, thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18/7/2023.

Toàn văn Nghị quyết xem tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 24/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác