Print Chủ Nhật, 03/04/2022 15:27 Gốc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 Về điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác