Print Thứ Sáu, 14/08/2020 13:13 Gốc

Ngày 22/7/2020, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 14 đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Thành phố Hải Phòng đặt tên 9 đường, 8 cầu và 02 vườn hoa. Các sở, ban ngành liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định; tổ chức gắn biển tên đường và công trình công cộng; tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa tên các đường và công trình công cộng. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 22/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Tải về toàn văn Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác