Print Thứ Bảy, 14/03/2020 14:18 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế – xa hội thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết của HĐND thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác