Print Thứ Hai, 30/08/2021 13:04 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2021 TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm 2021 và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sát thực tiễn của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố đã chủ động truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp liên quan và kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trên địa bàn. Tăng trưởng kinh tế thành phố vẫn đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng tăng 13,52% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 cả nước, đứng thứ 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: Chỉ số sản xuất công nghiệp (+20,5%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (+10,33%), kim ngạch xuất khẩu (+31,31%), sản lượng hàng qua cảng (+14,7%), thu nội địa (+38,85%), thu hút FDI (+203%). Tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng của thành phố. Khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những cố gắng và kết quả đã đạt được, thành phố nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế:

Đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các ngành dịch vụ, du lịch, vận tải hành khách. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong chi trả tiền lương, thiếu lao động nước ngoài, nguyên liệu nhập khẩu. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa bám sát tiến độ kế hoạch đề ra; thu hút khách du lịch giảm so với cùng kỳ. Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án đã được thành phố thu hút đầu tư và triển khai xây dựng vẫn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân gặp khó khăn, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban nhân dân thành phố đề ra cho 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trong đó cần tập trung cao cho những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các biện pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục xây dựng và triển khai tốt Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố. Tăng cường các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật trong việc chủ động sàng lọc, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Xây dựng và chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho một số kịch bản phức tạp có thể xảy ra.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước, chỉ tiêu biên chế năm 2022, kế hoạch đầu công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Đẩy nhanh tiến độ mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3; tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và thành lập các khu công nghiệp mới. Thành lập các cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Tân Trào (huyện Kiến Thụy), Cụm công nghiệp Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo), Cụm công nghiệp Tiên Cường II (huyện Tiên Lãng). Khởi công dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3, 4, 5, 6 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Khôi phục, phát triển du lịch phù hợp với diễn biến, tình hình dịch Covid-19. Thành lập Tổ công tác của thành phố, có sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp để phát triển du lịch thành phố bền vững. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch giai đoạn 2021-2025 và phát động Chương trình “Người Hải Phòng đi du lịch Hải Phòng” khi được mở du lịch nội tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng du lịch thông minh trên địa bàn thành phố.

Xúc tiến tiêu thụ nông sản, đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng Đề án xác định vùng canh tác hữu cơ, Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản đến năm 2025.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực; Kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ năm 2021.

2. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”

Chủ động tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị liên quan để thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoàn thành cải tạo, chỉnh trang hè đường tại 06 tuyến đường trung tâm thành phố; chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố. Rà soát, triển khai xây dựng các công viên tại các địa phương theo hướng đa chức năng, tránh việc sử dụng các công trình văn hóa, thể thao, các công trình công cộng để làm công viên, phù hợp với khả năng của nguồn lực. Hoàn thành Đồ án xây dựng công viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Lập Đề án xây dựng tượng danh nhân, công trình điêu khắc có tính thẩm mỹ cao đặt tại 07 công viên, vườn hoa thuộc dải trung tâm thành phố (từ vườn hoa Tam Kỳ đến vườn hoa Tố Hữu) và công viên Máy Tơ.

Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ vào quý IV năm 2021. Khẩn trương bố trí, sắp xếp các hộ dân về chung cư HH4 Đồng Quốc Bình. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chung cư HH1, HH2; xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn của thành phố. Tiếp tục hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp. Rà soát, đánh giá tổng thể, xây dựng các biện pháp thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh sau khi thực hiện cưỡng chế khu đất 9,2ha tại phường Thành Tô, quận Hải An, bảo đảm nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm cho các địa phương.

Khẩn trương hoàn thành xây dựng các công trình tại 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu trước ngày 30/9/2021. Tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm thêm 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: các xã Kênh Giang, Liên Khê, Hòa Bình, Lưu Kiếm, Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên); các xã An Hòa, Quốc Tuấn, Đặng Cương (huyện An Dương); các xã Tam Đa, Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo); các xã Cấp Tiến, Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng); xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy); xã Chiến Thắng (huyện An Lão). Thời gian thực hiện trong năm 2021 và năm 2022. Nội dung xây dựng đối với 14 xã được thực hiện theo Khoản 1 Điều 1 và Điểm a, b và c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn thành phố. Hoàn thành Đề án và Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

3. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Tập trung cao chỉ đạo quyết liệt cho công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025 theo hướng phân cấp, phân quyền trong thu, chi ngân sách, tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với các quận, huyện gắn với việc khuyến khích các địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu ngân sách. Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý tài sản công trên địa bàn thành phố.

Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, trước mắt trong năm tài chính 2021-2022 để có nguồn bổ sung cho hoạt động phòng, chống dịch, mua vắc xin và các yêu cầu khẩn cấp khác. Cân đối, bảo đảm nguồn ngân sách thành phố để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai dự án đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, tạo các điều kiện thuận lợi, để các doanh nghiệp đối mới công nghệ, sáng tạo vào đầu tư, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2021. Tập trung nguồn lực để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

4. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án lớn, trọng điểm của thành phố

Kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 100% kế hoạch, trong đó đến hết Quý III năm 2021 giải ngân đạt trên 60% kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Quản lý chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy hoạch đã được phê duyệt và nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, nhất các dự án, công trình dự kiến khởi công năm 2021.

Đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

5. Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2021-2022; quản lý chặt chẽ việc thu, chi và thực hiện hỗ trợ học phí. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tuyến. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử các bệnh viện tuyến thành phố theo lộ trình.

Theo dõi, cập nhật tình hình biến động lao động, phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hướng dẫn, triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giãn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/CP ngày 02/6/2021 của Chính phủ. Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND đối với đối tượng có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở sau ngày 30/9/2018; hộ nghèo giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HDND.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm. Đăng cai tổ chức Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng. Tập trung lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tham gia các giải thi đấu toàn quốc và quốc tế đạt kết quả cao nhất. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đăng cai tổ chức môn Đua thuyền Rowing và Canoeing trong chương trình SE A Games 31 tại Hải Phòng. Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX và các giải thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội.

6. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính, phấn đấu là địa phương đi đầu cả nước. Rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các ngành, địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu hoàn thành 100% việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của năm 2021. Triển khai xây dựng phần mềm lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố Hải Phòng.

Xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi số của thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án thành phố thông minh. Duy trì vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố, kết nối, liên thông Cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai sớm công nghệ 5G để tạo nền tảng công nghệ triển khai các biện pháp cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số.

Tập trung xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo giải quyết cơ bản các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước, hạn chế phát sinh các “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

7. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục duy trì, mở rộng, tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, các địa phương, các đối tác, các tổ chức quốc tế, nhất là chuyển giao khoa học-công nghệ tiên tiến, đầu tư phát triển và giao lưu văn hóa. Nắm bắt và tranh thủ tối đa các cơ hội từ hội nhập mang lại thông qua các hoạt động thu hút FDI, ODA, thúc đẩy giao thương và xuất nhập khẩu. Nâng cao giá trị kiều hối và viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biên giới biển, hải đảo; công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tập trung giải quyết tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn thẩm định của UNESCO về hồ sơ Vịnh Hạ Long-Cát Bà.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bất ngờ xảy ra. Tổ chức lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính tại các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý hành chính về cư trú, nhập cảnh; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú, nhập cảnh trái phép. Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện phòng chống dịch Covid-19, công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; chỉ đạo quận Kiến An, Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy, Sở Tài chính, Sở Y tế diễn tập cùng thành phố và 55/217 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ. Triển khai xây dựng công trình phòng thủ huyện An Lão, Thủy Nguyên, quận Hồng Bàng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy đình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 16/NQ-HĐND.

[XEM THÊM: Một số Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI | Kỳ họp thứ 2]

(*) Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý;

(*) Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

(*) Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

(*) Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải;

(*) Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố;

(*) Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố tại huyện An Dương, quận Hồng Bàng và giải thể tổ dân phố tại quận Lê Chân;

(*) Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352;

(*) Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm;

(*) Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm;

(*) Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Công viên Nút giao Nam cầu Bính;

(*) Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ-Hưng Đạo-đường Bùi Viện;

(*) Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc Lộ 5;

(*) Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn;

(*) Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Vạn Mỹ;

(*) Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ;

(*) Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hải Phòng Sakura Golf Club tại huyện An Lão;

(*) Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mở rộng nghĩa trang Đồng Chợ, xã Trường Thành, huyện An Lão;

(*) Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng (giai đoạn 1);

(*) Nghị quyết số 39/NQ-HĐND dự kiến kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022;

(*) Nghị quyết số 40/NQ-HĐND cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết 16/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác