Print Thứ Bảy, 10/04/2021 14:08 Gốc

Bắt đầu từ hôm nay (01/12/2020), Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản chính thức có hiệu lực thi hành.

Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Nghị định bao gồm 05 Chương và 44 Điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đối tượng áp dụng bao gồm cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan; tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này…

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể như sau: đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 1 đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 12 tháng.

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt, trong đó mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản là 200.000.000 đồng đối với tổ chức và 100.000.000 đồng đối với cá nhân.

Bên cạnh đó, các chương của Nghị định quy định rõ nội dung liên quan đến hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; điều khoản thi hành.

Nghị định này thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Xem chi tiết NĐ số 119/2020/NĐ-CP tại đây

 

Vân Khánh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị định số 119 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản có hiệu lực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác