Print Thứ Năm, 02/05/2019 08:57

Từ ngày 26-6 đến 1-5, tại khu vực Quảng trường 3-2, Thành phố Nam Ðịnh, tỉnh Nam Định đã tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Nam Ðịnh năm 2019.

Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định đã trở thành chuỗi hoạt động có hiệu ứng cộng đồng vô cùng to lớn trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Đồng thời tôn vinh các giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể đối với việc sáng tác, quảng bá, lưu giữ sách trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Ngày Sách Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2019 có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, công ty sách… Các đơn vị đã  mang về khối lượng hàng chục nghìn cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: khoa học, lịch sử, văn hoá, kỹ năng sống…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định đã phát động Chương trình “Xây dựng 12.662 tủ sách lớp học tỉnh Nam Định” với mục tiêu phủ sách toàn bộ 10 huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh để 424.575 em học sinh của 12.662 lớp và nhóm lớp học từ mầm non, mẫu giáo tới các trường Tiểu học, THCS, THPT và GDTX đều được tiếp cận với sách.

Sau 3 năm thực hiện, chương trình đã xây dựng được 8.995 tủ sách lớp học trên địa bàn toàn tỉnh ở các cấp học phổ thông, thường xuyên với 199.069 đầu sách, 725.186 bản sách với tổng giá trị hơn 14, 166 tỷ đồng…

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngày Sách Việt Nam tỉnh Nam Ðịnh năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác