Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:14

Từ năm 2013 ngày 9-11 hằng năm trở thành ngày hội toàn dân tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Phóng viên Báo Hải Phòng phỏng vấn đồng chí Lã Thanh Tân, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, về những kết quả đạt được, trọng tâm hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018.

Học sinh Trường THPT Thái Phiên tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

 

– Đề nghị đồng chí đánh giá sơ lược về kết quả đạt được thực hiện Ngày Pháp luật tại Hải Phòng trong thời gian qua?


– Qua 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố được đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, gần gũi hơn với đời sống xã hội với nhiều mô hình mới phù hợp yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng Ngày Pháp luật hằng năm (9-11) tâm huyết, trách nhiệm.

 

Sở Tư pháp chỉ đạo biên soạn, in và phát hành hàng trăm nghìn bộ tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật (VBPL) mới ban hành và các văn bản về các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như: hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, khiếu nại, tố cáo gửi các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân.

 

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, PBGDPL thông qua các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, giải đáp pháp luật, hướng dẫn pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở phối hợp với Báo Hải Phòng duy trì và nâng cao chất lượng Phụ trương “Pháp luật thành phố Hải Phòng”, phát hành vào thứ năm hằng tuần cùng với Báo Hải Phòng hằng ngày mỗi số phát hành hơn 20.000 tờ. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng nội dung và phối hợp thực hiện  phát sóng hơn 39 chương trình pháp luật trên chuyên mục “Tiêu điểm chính sách – pháp luật”, “Bàn tròn pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống”, chương trình phát thanh trực tiếp: “Nhịp cầu pháp luật” trên sóng phát thanh.

 

Bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Thành ủy, UBND thành phố, hưởng ứng Ngày Pháp luật, năm 2015, Sở tham mưu tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013”. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, năm 2017, Sở Tư pháp tham mưu với UBND thành phố tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố. Năm 2018, sở tiếp tục tham mưu phát động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức.

 

Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật hằng năm, sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức mít tinh hưởng ứng, diễu hành qua các tuyến phố lớn của thành phố. Các Sở, ngành, quận, huyện treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật ViệtNamtại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương… tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

 

Ngày Pháp luật từ chỗ còn mới mẻ, nay trở thành ngày hội để toàn dân tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Quan trọng hơn, việc thực hiện Ngày Pháp luật hướng tới mục tiêu thực chất hơn, đó là làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ thiết thực công tác chuyên môn, đáp ứng triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

 

– Đồng chí cho biết các nội dung chính hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 tại Hải Phòng?


– Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Sở Tư pháp tham mưu với UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, gắn với các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” đối với người Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức.

 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL thành phố, Sở Tư pháp phối hợp tăng cường tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở phối hợp với Báo Hải Phòng thực hiện các chương trình “Hỏi- đáp pháp luật” phát trên truyền hình internet của Báo Hải Phòng điện tử, tạo nên “kênh” tuyên truyền pháp luật hiệu quả cho cán bộ và nhân dân. Sở tổ chức và phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo, UBND quận Dương Kinh, huyện An Lão tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn pháp luật và phối hợp tổ chức 3 phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh tại các trường THPT: Đồng Hòa, Thái Phiên và Nguyễn Đình Chiểu.

 

– Trân trọng cảm ơn đồng chí !

 

Lê Hạnh – Báo Hải Phòng 07/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11): Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác