Print Thứ Ba, 26/05/2020 09:31 Gốc

Ngày 25/5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận trực tuyến dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm; Luật Thanh niên (sửa đổi).

Phát biểu thảo luận về Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đại biểu Mai Hồng Hải, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng bày tỏ băn khoăn về việc ban hành nghị quyết hay sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993. Theo đại biểu, Luật được bàn hành từ cách đây 27 năm, và Quốc hội 6 lần ra Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 đến nay là một trong những luật có “tuổi thọ” cao nhất mà chưa được sửa đổi, bổ sung.

Đại biểu Mai Hồng Hải, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Về đối tượng, phạm vi nộp thuế được sửa đổi thu hẹp theo 6 lần ban hành nghị quyết của Quốc hội. Số thu theo luật còn không đáng kể: Giai đoạn 2003 – 2010, thu đạt 151 tỷ đồng/năm trên số miễn 3.268 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2011 – 2016, thu đạt 302 tỷ đồng trên số miễn 6.308 tỷ đồng; giai đoạn từ 2017 đến nay, thu đạt hơn 300 tỷ đồng trên số miễn 7.438 tỷ đồng/năm. Tính ra số thu chỉ còn khoảng 5%.

Theo đại biểu, điều đáng quan tâm là để được miễn, người nộp thuế phải làm thủ tục kê khai, lập hồ sơ theo đúng quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và sau này là Luật Quản lý thuế, mất nhiều thời gian. Vì vậy, nên sửa đổi theo hướng không thu thay cho miễn, hoặc điều chỉnh thu hẹp đối tượng chịu thuế.

Về nội dung dự thảo, đại biểu đề nghị tên gọi là Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 55/2010 và Nghị quyết 28/2016… hoặc ban hành Nghị quyết để thay thế Nghị quyết 55 và Nghị quyết 28. Đồng thời sớm có kế hoạch sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993.

Đại biểu Mai Hồng Hải cũng kiến nghị cho tiến hành tổng kiểm kê và hoàn thiện hồ sơ địa chính đất nông nghiệp trên toàn quốc để phục vụ quản lý trước mắt và lâu dài.

Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế.

Dự thảo nghị quyết quy định: Kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/NQ12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị quyết số 28/2016/NQ14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 đến hết ngày 31/12/2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Xem xét, thảo luận một số nội dung
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác