Print Thứ Hai, 12/02/2024 18:42 Gốc

Góp phần tích cực thực hiện dự toán thu ngân sách nội địa; luôn chủ động đổi mới, tham mưu, đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối chi ngân sách của thành phố là những kết quả nổi bật của ngành Tài chính Hải Phòng năm 2023. Khối lượng công việc lớn, áp lực thu- chi ngân sách không nhỏ nhưng CBCC Sở Tài chính luôn chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Sở Tài chính khẳng định, đây sẽ tiếp tục là tinh thần chủ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2024, góp phần thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển Hải Phòng.

                                                   Tích cực, chủ động trong thu ngân sách

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thu nội địa, Sở Tài chính thường xuyên theo dõi sát tình hình KTXH, các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu để tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các giải pháp phù hợp. Sở phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan trong Tổ công tác chống thất thu ngân sách; thực hiện kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh đối với các khoản thu ngân sách (thu tiền sử dụng đất, thu thuế đất, phí, lệ phí,…), thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng quy định; báo cáo HĐND, UBND thành phố kết quả thu ngân sách, kiến nghị chỉ đạo UBND các quận, huyện quan tâm, đẩy mạnh thực hiện các khoản thu ngân sách trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố động viên, khen thưởng CBCC Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Sở Tài chính chủ động tổ chức thẩm định giá đất cụ thể nhiều dự án trình UBND thành phố phê duyệt, làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, chủ động rà soát các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ đối với các Ðề án thu phí, lệ phí; rà soát các dự án, công trình đang thi công dở dang và chuẩn bị khởi công trên địa bàn thành phố, tổng hợp báo cáo UBND thành phố giao Cục Thuế quản lý thu thuế nhà thầu vãng lai theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng thực hiện quản lý tốt các nguồn thu sự nghiệp; thu xử phạt vi phạm hành chính; thu xử lý hàng hóa tịch thu sung công; thu cho thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;  các nguồn thu tài trợ, viện trợ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các công ty có vốn góp nhà nước nộp cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn góp nhà nước vào ngân sách thành phố theo quy định.

Nhờ vậy, ngành Tài chính góp phần đắc lực hoàn thành số thu ngân sách nội địa đạt 43.466 tỷ đồng năm 2023 của thành phố. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt 16.583 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra (15.200 tỷ đồng). Kết quả này có ý nghĩa rất lớn trong thực hiện các khoản chi đầu tư công được kết cấu từ nguồn tiền đất.

Đáng chú ý, ngành luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách, quản lý vốn đầu tư, nhất là các chế độ, chính sách mới ban hành.

                                                            Bảo đảm cân đối thu- chi

Áp lực chi ngân sách năm 2023 khá lớn, đòi hỏi tinh thần năng động, sáng tạo, linh hoạt, tận tâm, tận lực của mỗi CBCC Tài chính. Ngành Tài chính thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, có nhiều giải pháp quản lý chi ngân sách hiệu quả, áp dụng linh hoạt nghiệp vụ tài chính, ngân sách đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Trong đó, chi thường xuyên bảo đảm tuân thủ theo đúng dự toán, kế hoạch được duyệt, đúng chế độ quy định; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, kiên quyết giãn, hoãn các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi hội nghị, hội thảo, không đề xuất các chính sách mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn bảo đảm, thực hiện nghiêm  yêu cầu tiết kiệm chi tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường chuyển sang tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập… Đáng chú ý, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND thành phố trình Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội thưởng vượt thu thuế xuất nhập khẩu năm 2022 và đầu tư trở lại cho thành phố Hải Phòng 926,6 tỷ đồng.

Cầu Lại Xuân được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành năm 2024

Nhờ vậy, chi ngân sách địa phương năm 2023 ước thực hiện 36.897,42 tỷ đồng, bằng 130,5% dự toán Trung ương giao,  93,3% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện là 19.348,283 tỷ đồng, bằng 144,4% dự toán Trung ương giao, 87,89% dự toán HĐND thành phố giao. Chi thường xuyên đạt  14.526,03 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán Trung ương giao, 100% dự toán HĐND thành phố giao.

Ngân sách thành phố bố trí đầy đủ, kịp thời cho các dự án trọng điểm như Trung tâm Chính trị- Hành chính; Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn; nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng- Máng nước- quốc lộ 5; đường 10 (đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền); đường Đỗ Mười kéo dài; cầu Lại Xuân; cầu Rào; cầu Rừng; tuyến đê biển Nam Đình Vũ; dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2; tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường kết nối từ Vĩnh Bảo, An Lão, Đồ Sơn ra đường ven biển và một loạt dự án giao thông khác…

Sở Tài chính kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; kinh phí thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của HĐND thành phố; thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; chi thu nhập tăng thêm cho CBCC, viên chức; kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh… Công tác quản lý Tài chính – NSNN ở các khu vực bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

                                                             Tăng tốc, bứt phá 2024

Năm 2024 được thành phố xác định phải phát triển bứt phá, bùng nổ, tạo đà hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm 2020- 2025; số thu ngân sách nội địa được giao là 45.000 tỷ đồng. Yêu cầu chi ngân sách, đặc biệt là chi cho đầu tư phát triển cũng nhiều hơn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Sở Tài chính đề ra nhiều giải pháp tiếp tục rà soát các nguồn thu trên địa bàn, theo dõi, đôn đốc để thu đúng, thu đủ và kịp thời tất cả các lĩnh vực có khả năng tăng thu; tham mưu với UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành và kịp thời điều chỉnh một số loại phí, lệ phí theo quy định, đồng thời thực hiện nghiên cứu, đề xuất các nguồn thu mới. Cùng với đó, ngành Tài chính tiếp tục tham mưu, đề xuất với thành phố các giải pháp huy động vốn để thực hiện các dự án trọng điểm, dự án kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị…

Cầu Rừng đang được thi công khẩn trương (Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa)

Về chi ngân sách, ngành Tài chính phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Kho bạc trong quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, đúng luật, đúng dự toán; thực hiện đúng kỷ luật, kỷ cương ngân sách; đẩy mạnh việc giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp để giảm mức hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách; rà soát, phân loại, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư để có biện pháp xử lý phù hợp; phối hợp với các ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% trong năm 2024. Trong đó, đặc biệt chú ý tham mưu, đề xuất với thành phố về bố trí, phân bổ nguồn vốn ngân sách phục vụ các dự án trọng điểm đã xác định, nhất là các dự án Trung tâm Hành chính- Chính trị; Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn bắc sông Cấm và các dự án về phát triển giao thông, cải tạo chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

Sở Tài chính cũng quán triệt và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, phát huy nhiệt huyết, tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới của CBCC, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong sử dụng ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hồng Thanh

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Ngành Tài chính Hải Phòng: Dấu ấn năm 2023 – khát vọng 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác