Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:02

Với tư duy mới, cách làm mới, Sở Tài chính luôn bám sát dự toán ngân sách được giao, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các vấn đề tổng thể về nguồn thu ngân sách, từ đó có các giải pháp phù hợp và hiệu quả cao.

Góp phần tích cực nâng cao số thu ngân sách nội địa, đồng thời chủ động đổi mới, tham mưu, đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối chi ngân sách của thành phố là những kết quả nổi bật của ngành Tài chính Hải Phòng 7 tháng qua. Cán bộ, công chức (CBCC) Sở Tài chính luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hải Phòng.

– Thay vì chủ yếu lo chi ngân sách như nhiều năm trước, hiện thu ngân sách nội địa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài chính. Đồng chí cho biết, từ đầu năm đến nay, công việc này được thực hiện như thế nào?

–  Đây chính là một điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách của Sở Tài chính trong những năm gần đây. Nếu như trước đây, cán cân công việc thường nghiêng nhiều về phía quản lý quỹ ngân sách nhà nước, bây giờ cân bằng cả hai vế thu- chi. 3 năm liên tục, thành phố chọn chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, yêu cầu tăng thu ngân sách ngày càng lớn, Sở Tài chính càng phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình để góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ngành Tài chính góp phần bảo đảm nguồn ngân sách, đáp ứng được yêu cầu về vốn của nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Ảnh: Duy Lân.

Với tư duy mới, cách làm mới, Sở Tài chính luôn bám sát dự toán ngân sách được giao, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các vấn đề tổng thể về nguồn thu ngân sách, từ đó có các giải pháp phù hợp và hiệu quả cao. Sở thành lập Phòng Quản lý nguồn thu ngân sách, đồng thời giao trách nhiệm tham mưu, đề xuất công tác thu tới tất cả phòng trực thuộc. Theo đó, Sở chủ động rà soát các khoản phí và lệ phí trên địa bàn, đề xuất với HĐND, UBND thành phố giao các ngành liên quan xây dựng nhiều đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố để kịp thời thu vào ngân sách. Công tác quản lý các nguồn thu sự nghiệp; thu xử phạt vi phạm hành chính, thu xử lý hàng hóa tịch thu sung công, thu cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, các nguồn thu tài trợ, viện trợ, ghi thu, ghi chi… được Sở quan tâm chỉ đạo và thực hiện thường xuyên. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ, đôn đốc kịp thời các công ty có vốn góp của thành phố nộp cổ tức, lợi nhuận theo quy định; quyết liệt đôn đốc, xử lý các khoản thu theo kết luận của cơ quan thanh ra, kiểm toán nhà nước. Sở Tài chính cũng là một trong những thành viên chủ chốt của Ban chỉ đạo (BCĐ) và các tổ chống thất thu ngân sách nhà nước, luôn phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc kiểm tra, nhận diện rõ các khoản còn thất thu, thất thoát; có nhiều đề xuất, tham mưu với thành phố để tổ chức thu vào ngân sách, nhất là các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế tài nguyên khoáng sản, thuế nhà thầu, một số khoản thu khu vực quận, huyện… Đặc biệt, ngành Tài chính kết hợp chặt chẽ với ngành Hải quan, quận Hải An tổ chức thu phí hạ tầng cảng biển mang lại kết quả thiết thực. 7 tháng qua, số thu phí hạ tầng cảng biển đạt hơn 900 tỷ đồng. Với sự cố gắng đó, ngành Tài chính góp phần tích cực để số thu ngân sách nội địa của thành phố đạt 13.047 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán Trung ương giao, 52,8% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017.

– Chi ngân sách cũng buộc phải đổi mới theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Ngành Tài chính xử lý vấn đề này như thế nào?

–  Đây là áp lực không nhỏ, nhưng ngành Tài chính thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, có nhiều giải pháp quản lý chi ngân sách bảo đảm hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Trong đó, tiết kiệm chi thường xuyên là yêu cầu bắt buộc, bảo đảm tuân thủ theo đúng dự toán, kế hoạch  được duyệt, đúng chế độ quy định, chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, kiên quyết giãn, hoãn các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi hội nghị, hội thảo, không đề xuất các chính sách mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn bảo đảm.

Đáng chú ý, công tác chi ngân sách tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức, đẩy mạnh phân cấp về các quận, huyện quản lý, đồng thời rà soát, tăng cường các biện pháp quản lý, hạn chế nợ đọng xây dựng; phân bổ chi tiết kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2018 chi tiết tới từng hạng mục.

Cùng với đó, Sở Tài chính chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước trong công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động tài chính ngân sách. Nhờ vậy, cơ cấu chi ngân sách thành phố năm nay có sự thay đổi rõ rệt. Tổng chi 7 tháng qua ước đạt 11.526 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 5811 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên đạt 4813 tỷ đồng, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó, nguồn vốn ngân sách thành phố đáp ứng được yêu cầu của nhiều dự án trọng điểm như hạ tầng kỹ thuật khu đô thị  mới Bắc sông Cấm, đường Hồ Sen- cầu Rào 2 (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh tới ngã ba chợ Con); chỉnh trang sông Tam Bạc; tuyến đường từ cầu Lạng Am tới cầu Nhân Mục; khu tái định cư Cát Hải… Ngân sách thành phố bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên, ưu tiên chi giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên; kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi; chi tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết và 27- 7 với mức cao nhất từ trước tới nay (3,2 triệu đồng/ hộ) và các nhiệm vụ quốc phòng an ninh…

– Nhiệm vụ thu, chi ngân sách những tháng cuối năm còn khá nặng nề. Sở Tài chính có các giải pháp gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thưa đồng chí?

– Năm 2018, thành phố phấn đấu thu ngân sách nội địa đạt 24.725 tỷ đồng. Như vậy, nhiệm vụ thu những tháng cuối năm còn khá lớn. Do đó, ngành Tài chính có nhiều giải pháp tiếp tục rà soát các nguồn thu trên địa bàn, theo dõi, đôn đốc để thu đúng, thu đủ và kịp thời tất cả lĩnh vực có khả năng tăng thu; tham mưu với UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành và kịp thời điều chỉnh một số loại phí, lệ phí theo quy định, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các nguồn thu mới… Thời gian tới, Sở phối hợp chặt chẽ với ngành Hải quan, UBND quận Hải An hoàn thành việc nâng cấp phần mềm thu phí hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể kê khai, nộp phí điện tử, hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác thu phí. Cùng với đó, ngành Tài chính tiếp tục tham mưu, đề xuất với thành phố các giải pháp huy động vốn để thực hiện các dự án trọng điểm, kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị… Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu với thành phố xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 bảo đảm phù hợp thực tế phát triển của Hải Phòng; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Kho bạc trong quản lý thu, chi ngân sách…

Về chi ngân sách, ngành Tài chính tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, đúng luật, đúng dự toán; tập trung chỉ đạo quyết toán ngân sách năm 2017 theo nghị quyết của HĐND thành phố, bảo đảm thực hiện đúng kỷ luật, kỷ cương ngân sách; đẩy mạnh việc giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp để giảm mức hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách; rà soát, phân loại, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư để có biện pháp xử lý phù hợp; phối hợp các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trong năm 2018.

Sở Tài chính cũng quán triệt và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ đối với CBCC, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và với quyết tâm, sự chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, tôi tin tưởng ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

– Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Thanh thực hiện – Báo Hải Phòng 08/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngành Tài chính đổi mới thu – chi ngân sách
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác