Print Thứ Tư, 30/12/2020 18:00 Gốc

Sáng 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ngành có liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp các đơn vị hành chính; cơ chế quản lý công chức, viên chức; chính sách tiền lương, tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua khen thưởng và văn thư, lưu trữ… Qua đó góp phần quan trọng kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong 5 năm qua, toàn quốc đã sắp xếp giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 557 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố; sắp xếp giảm trên 38.300 thôn. Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị về xây dựng cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ lãnh đạo chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn giỏi, thu hút người có trình độ về công tác. Riêng năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự năng động, quyết tâm, ngành đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế chính sách của ngành; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ với các bộ, ngành Trung ương và với các Sở Nội vụ trên toàn quốc; cơ chế trao đổi thông tin trong ngành; làm rõ những khó khăn trong quá trình công tác và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà ngành Nội vụ đã đạt được trong 5 năm qua, khẳng định những kết quả đó đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Nội vụ cần quyết liệt hơn nữa với phương châm hành động “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả“, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mục tiêu, kế hoạch 5 năm 2021-2025 để xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, trong đó lưu ý tập trung xây dựng thể chế đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Chính phủ với các bộ, ngành với chính quyền địa phương; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Tiến hành sơ, tổng kết việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý trên một số lĩnh vực của ngành như công tác quản lý hội, tổ chức phi chính phủ, tôn giáo…

Trong năm 2021, Bộ Nội vụ cần tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026…

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngành Nội vụ triển khai công tác năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác