Print Thứ Tư, 03/04/2019 20:30

Đến hết ngày 28-2, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố đã giải quyết được 45 thủ tục hành chính (TTHC). Phân loại theo lĩnh vực giải quyết, có 32 TTHC trong lĩnh vực ngoại hối; 13 TTHC thuộc mạng lưới của ngân hàng thương mại.

Qua đó chi nhánh đã rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, trong đó 17/45 TTHC (37,78%) giải quyết trước hạn từ 1-4 ngày. 21/45 TTHC (46,67%) giải quyết trước hạn từ 5 ngày trở lên, 7/45 TTHC (15,55%) tiếp nhận hồ sơ, đang giải quyết. Không phát sinh TTHC giải quyết quá hạn

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh cũng thường xuyên thực hiện khảo sát, điều tra sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC. Kết quả 100% TTHC đã giải quyết tại Chi nhánh được các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trên địa bàn đánh giá mức độ Tốt/Rất hài lòng/hài lòng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố: Gần 47% TTHC giải quyết trước hạn từ 5 ngày trở lên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác