Print Thứ Bảy, 02/11/2019 11:06

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tính đến 30/9, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố đã giải quyết 230 thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, phân loại theo lĩnh vực giải quyết có 181 TTHC về hoạt động ngoại hối; 49 TTHC về mạng lưới của ngân hàng thương mại.

Kết quả, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố đã rút ngắn được thời gian giải quyết các TTHC. Trong đó số lượng TTHC giải quyết đúng hạn là 5/230 (bằng 2,17%), số lượng TTHC giải quyết trước hạn từ 1-4 ngày là 103/230 (bằng 44,78%), số lượng TTHC giải quyết trước hạn từ 5 ngày trở lên là 118/230 (bằng 51,31%), Không phát sinh TTHC giải quyết quá hạn, số lượng TTHC tiếp nhận hồ sơ, đang giải quyết: 4/230 (bằng 1,74%)

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh cũng thường xuyên thực hiện khảo sát, điều tra sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC. Kết quả, 100% TTHC đã giải quyết tại NHNN Chi nhánh được các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trên địa bàn đánh giá mức độ Tốt/Rất hài lòng/hài lòng.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác