Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

Đẩy mạnh triển khai việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đến ngày 31-3, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố đã giải quyết 83 thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó phân loại theo lĩnh vực giải quyết gồm: hoạt động ngoại hối 76 TTHC; mạng lưới của ngân hàng thương mại 7 TTHC. Kết quả, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố đã rút ngắn được thời gian giải quyết các TTHC.

Cụ thể, số lượng TTHC giải quyết trước hạn từ 1-4 ngày là 5/83 (bằng 6%). Số lượng TTHC giải quyết trước hạn từ 5 ngày trở lên là 75/83 (bằng 90%). Không phát sinh số lượng TTHC giải quyết quá hạn. Số lượng TTHC tiếp nhận hồ sơ, đang giải quyết là 3/83 (bằng 4%)

Trong tháng 4-2018, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố đã tiến hành rà soát đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND TP Hải Phòng. Theo đó, các chi nhánh tổ chức tín dụng luôn ý thức nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cải tiến quy trình nghiệp vụ, thủ tục, giấy tờ.

Quy trình cho vay theo hướng đơn giản thủ tục, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng tích cực đổi mới sản phẩm dịch vụ; nâng cao chất lượng phục vụ và đơn giản hóa thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng sử dụng dịch vụ.

BH – An ninh Hải Phòng 05/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố: 90% TTHC giải quyết trước hạn từ 5 ngày trở lên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác