Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:36

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tính đến ngày 30-9, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố đã giải quyết được 179 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó 30/179 TTHC được giải quyết trước hạn từ 1-4 ngày, bằng 16,75%. 145/179 TTHC giải quyết trước hạn từ 5 ngày trở lên, bằng 81,01%. 4/179 TTHC tiếp nhận hồ sơ, đang giải quyết, bằng 2,23%. Không phát sinh TTHC giải quyết quá hạn.

9 tháng qua, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh cũng đã tiến hành rà soát đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND TP; cắt giảm 12/39 báo cáo của tổ chức tín dụng đối với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố còn thường xuyên thực hiện khảo sát, điều tra sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC. Kết quả 100% TTHC đã giải quyết tại Ngân hàng nhà nước Chi nhánh được các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trên địa bàn đánh giá mức độ Tốt/Rất hài lòng.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 10/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố: 100% TTHC đã giải quyết được đánh giá tốt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác