Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:20

Công tác kiểm tra, giám sát từ chi bộ cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha. Thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố quan tâm thực hiện việc kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ.

Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Kiến Quốc (thuộc Đảng bộ xã Kiến Quốc) thường xuyên giám sát các đảng viên trong thực hiện nghị quyết của chi bộ. Ảnh: DUY LÂN

 

Giám sát, kiểm tra từ chi bộ


Phó chủ nhiệm UBKT quận Hồng Bàng, Bùi Trọng Hùng cho biết, hai năm qua, việc giám sát từ chi bộ góp phần vào thành công của địa phương trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Chẳng hạn, trong thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu đô thị Vinhomes, UBKT Quận ủy và UBKT Đảng ủy phường Thượng Lý kiểm tra, giám sát 7/7 chi bộ và 69/69 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ khu vực dự án. Qua giám sát, UBKT Quận uỷ có quyết định kiểm tra 3 đảng viên thuộc Chi ủy có dấu hiệu vi phạm; đình chỉ công tác 2 chi ủy viên do chậm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng theo quy định. Kiểm tra, giám sát có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ việc đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án lớn này khi 100% đảng viên của 7 chi bộ trực thuộc và các đảng viên sinh hoạt nơi cư trú thuộc khu vực dự án khu đô thị Vinhomes Riva City nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho dự án, trước kế hoạch đề ra. Gần đây nhất, qua giám sát tại chi bộ đối với 109 đảng viên có đất thuộc dự án nâng cấp, cải tạo hai bên bờ sông Tam Bạc, UBKT quận ủy và UBKT phường Hạ Lý không phát hiện đảng viên nào không chấp hành việc giải phóng mặt bằng tại địa phương.

 

Tại xã Minh Tân (huyện Kiến Thụy), việc kiểm tra, giám sát đảng viên ngay tại chi bộ được Đảng ủy xã chủ động hướng dẫn, định hướng các chi bộ từ nội dung kiểm tra, giám sát đến phương pháp thực hiện. Hằng năm, các chi bộ kiểm tra, giám sát chuyên đề tối thiểu 1- 2 đảng viên; giám sát thường xuyên theo hình thức trực tiếp tối thiểu 2 – 3 đảng viên và giám sát thường xuyên theo hình thức gián tiếp đối với 100% đảng viên. Để hỗ trợ các chi bộ, Đảng ủy xã ban hành mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngắn gọn, dễ làm, dễ hiểu nhưng bảo đảm theo quy định gửi đến các chi bộ trực thuộc. Từ chỉ đạo của Đảng ủy xã, 100% chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. Đến nay, 9 chi bộ giám sát chuyên đề 10 đảng viên và giám sát gián tiếp 100% đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ. Qua giám sát chưa phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

 

Hai năm qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBKT Thành ủy, các cấp ủy Đảng cơ sở, chi bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và đảng viên công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, từng bước giảm tâm lý e ngại, né tránh của đảng viên khi được kiểm tra, giám sát. Từ nhận thức đúng, việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả rõ nét cụ thể. Năm 2017, các chi bộ trên địa bàn thành phố giám sát chuyên đề 438 đảng viên, kiểm tra 1876 đảng viên; qua kiểm tra, các chi bộ xử lý kỷ luật 124 đảng viên. 9 tháng năm 2018, các chi bộ giám sát và kiểm tra hơn 1100 đảng viên xử lý kỷ luật 85 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát có tác dụng uốn nắn, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và công tác quản lý đảng viên của các chi bộ. Nhiều chi bộ qua giám sát, phát hiện đảng viên vi phạm “ 27 biểu hiện tự suy thoái, tự diễn biến”; có chi bộ phát hiện bí thư chi bộ tổ chức đánh bạc, phải xử lý khai trừ khỏi Đảng…

 

Khắc phục tình trạng làm theo kinh nghiệm


Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, UBKT Thành ủy thấy có khoảng 30% số chi bộ chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên. Số lượng đảng viên được kiểm tra, giám sát tại các chi bộ còn ít; một số chi bộ chưa kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên; một số cấp ủy chi bộ và đảng viên né tránh, ngại va chạm nên buông lỏng việc kiểm tra, giám sát. Một số chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát còn chung chung, chưa tập trung vào nhiệm vụ của đảng viên được phân công và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị nên chất lượng kiểm tra, giám sát còn thấp, có biểu hiện hình thức; một số cuộc kiểm tra, giám sát lựa chọn nội dung, đối tượng là chưa sát, chưa phù hợp; chưa thực hiện đúng yêu cầu nghiệp vụ của kiểm tra, giám sát. Về trình tự, thủ tục, nhiều chi bộ chưa nắm chắc các bước tiến hành kiểm tra, giám sát, làm theo kinh nghiệm, không tuân thủ quy trình, thủ tục…


Theo Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đặng Đông Anh, để công tác kiểm tra, giám sát từ chi bộ có hiệu quả, bí thư chi bộ nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cấp cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có nền nếp trong từng chi bộ và bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định; các đồng chí trong chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh chính trị, nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cán bộ kiểm tra, giám sát phải tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn để thu thập thông tin; đồng thời phải nghiên cứu báo cáo, tham gia dự họp kiểm điểm, tổng kết của các tổ chức Đảng ở cơ sở. Nhờ đó, mới tham mưu giúp cấp ủy Đảng xác định đúng đối tượng, chọn nội dung để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

 

 HOÀNG YÊN – Báo Hải Phòng 24/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên: Coi trọng kiểm tra, giám sát từ cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác