Print Thứ Ba, 28/03/2023 13:05 Gốc

Sáng 28/3, Đảng bộ Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2023, học tập làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, 02 năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đảng viên trong toàn Đảng bộ Ban Quản lý dự án luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý đối với các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng phát triển đô thị, xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách…

Năm 2022, Đảng ủy Ban Quản lý Dự án đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai mô hình “Dân vận khéo trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai thi công dự án”, theo đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác GPMB đảm bảo tiến độ thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2022; thành lập Tổ công tác GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền nhằm giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc…

Biểu dương, khen thưởng 02 tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, năm 2023, Đảng ủy Ban Quản lý Dự án tiếp tục triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố; Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng công tác chăm lo xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động, nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp giúp Thành ủy-HĐND-UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghiệm vụ chính trị của thành phố.

Biểu dương, khen thưởng 05 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã quán triệt Chuyên đề học tập làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.

Nhân dịp này, Đảng ủy Ban Quản lý Dự án khen thưởng, biểu dương 02 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng phát triển đô thị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác