Print Thứ Sáu, 06/01/2023 10:10 Gốc

Sáng 6/1/2023, UBND huyện Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị tổng kết nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, tổng diện tích gieo cấy lúa toàn huyện Vĩnh Bảo gần 16.700ha, tăng 4,37% so với mức kế hoạch, bằng 99,77% so với năm 2021 với năng suất đạt 13,28 tạ/ha, tăng 0,45% so với năm 2021. Diện tích nuôi trồng thủy sản gần 1.703ha, tăng hơn 1% so với năm 2021 với sản lượng hơn 12.006 tấn, tăng 1,44% so với năm 2021. Diện tích rau màu, cây công nghiệp gần 7.959ha, tương đương năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện Vĩnh Bảo được Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. 3 xã Tân Liên, Hòa Bình, Tam Đa “về đích” NTM kiểu mẫu, 7 xã tiếp theo xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2023, gồm: Vĩnh Long, Hiệp Hòa, Tân Hưng, Nhân Hòa, Liên Am, Lý Học và Vĩnh Phong.

Năm 2023, huyện Vĩnh Bảo phấn đấu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản 3-3,5% so với năm 2022, giá trị sản xuất trồng trọt-thủy sản đạt 163 triệu đồng/ha/năm (theo giá cố định năm 2010) và 219 triệu đồng/ha/năm theo giá thực tế; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM và xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; toàn huyện đạt bình quân 14-15 tiêu chí NTM nâng cao cấp xã; 7 xã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu và 7-11 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao; triển khai thực hiện hạ tầng NTM kiểu mẫu tại 8 xã theo chỉ đạo của thành phố…/.

Tin và Ảnh: Thái Phan

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năng suất lúa năm 2022 huyện Vĩnh Bảo đạt hơn 13 tạ/ha
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác