Print Thứ Hai, 23/03/2020 16:33 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và mọi người dân về công tác đối ngoại nhân dân, vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và ở địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động của Liên hiệp trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 74-UBND-KH.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác