Print Thứ Ba, 20/08/2019 11:33

Ngày 20-8, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật (VHNT) trung ương đã khai mạc hội nghị tập huấn  “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Dự lễ khai mạc có đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT trung ương, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT trung ương, các đồng chí lãnh đạo TP Hải Phòng… và đông đảo các nhà quản lý, nhà nghiên cứu VHNT và các văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị, tỉnh, thành phía Bắc.

Hội nghị tập huấn về VHNT tại Đồ Sơn, Hải Phòng ngày 20-8

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT trung ương khẳng định: VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

Với vai trò và tầm quan trọng như vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tư duy lý luận, đường lối, quan điểm về văn hóa, VHNT.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận, một trong những khuyết điểm, yếu kém của hoạt động VHNT là “Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước bộc lộ nhiều bất cập,  hạn chế… Một bộ phận cán bộ lãnh đạo tham mưu, quản lý văn nghệ thiếu hiểu biết về VHNT, ít học tập ngại tiếp xúc nên hiệu quả lãnh đạo, quản lý còn thấp, có sự hẫng hụt sở đội ngũ này ở cả tầm vĩ mô và ở các đơn vị cơ sở”.

Trong những năm qua, Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, góp phần khắc phục  những hạn chế, yếu kém đã được Đảng chỉ ra. Những nỗ lực này đã được cộng hưởng, lan tỏa trong đời sống VHNT, được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình, văn nghệ sĩ đánh giá cao. Trong đó, Hội nghị tập huấn thường niên của Hội đồng là hoạt động chuyên môn nhận được sự quan tâm, cộng hưởng cao. Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng đã mở được 17 hội nghị.

Hội nghị lần này có sự tham gia của 252 học viên là các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy phụ trách mảng văn hóa, văn nghệ, các cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ,, lãnh đạo các Hội VHNT chuyên ngành ở trung ương và địa phương…

Hội nghị diễn ra liên tục trong 4 ngày, từ 19-8 đến 22-8. Các học viên sẽ tập trung nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tình hình sân khấu hiện nay – Vấn đề và giải pháp; Tình hình điện ảnh hiện nay – Vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận VHNT. Trước lễ bế mạc và trao chứng chỉ, các học viên sẽ đi thực tế một số điểm di tích lịch sử, văn hóa của TP Hải Phòng.

Hoa Nguyễn

Nguồn: Báo CAND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo VHNT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác