Print Thứ Ba, 20/08/2019 22:56

Ngày 20/8, tại Đồ Sơn, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật (VHNT) Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật”.

Dự lễ khai mạc có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương; đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương; lãnh đạo một số ban, ngành của thành phố; cùng 252 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh/ thành ủy phụ trách về văn hóa văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn hóa nghệ thuật ở 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương khẳng định: Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tư duy lý luận, đường lối, quan điểm về văn hóa, VHNT. Trong những năm qua, Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém của hoạt động quản lý văn học nghệ thuật trong đó có hoạt động tổ chức Hội nghị tập huấn thường niên. Từ năm 2009 đến nay, Hội đồng đã mở được 17 hội nghị tập huấn.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương với hoạt động văn hóa văn nghệ của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua. Đồng thời thông tin với Hội nghị về những kết quả phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, đặc biệt là những đóng góp tích cực của Hải Phòng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đồng chí mong muốn Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương, các cơ quan bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hải Phòng trong công tác lý luận, tư tưởng, văn hóa và nghệ thuật.

Hội nghị diễn ra từ ngày 20 -22/8. Các học viên sẽ tập trung nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tình hình sân khấu hiện nay – vấn đề và giải pháp; Tình hình điện ảnh hiện nay – Vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học nghệ thuật.

Dương Thị Bích

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác