Print Thứ Ba, 05/03/2019 17:50

Trước yêu cầu của UBND thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc CATP Hải Phòng đã đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều nội dung bám sát yêu cầu thực tiễn.

Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCCC, văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, HĐND thành phố về công tác PCCC trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chỉ đạo, tổ chức công tác PCCC tại phạm vi, địa bàn quản lý.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP và Công an các địa phương cùng các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, thường xuyên thực hiện những biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục vướng mắc, hạn chế trong công tác PCCC; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả; khi cháy, nổ xảy ra, không để cháy lan, cháy lớn.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác