Print Thứ Năm, 18/04/2019 07:55

Đó là mục đích của Kế hoạch số 111/KH-UBND vừa được UBND thành phố Hải Phòng ban hành về việc truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sinh viên các trường dạy nghề thành phố tham gia cuộc thi “Ứng dụng kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên”

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiêp và quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ công tác tuyển sinh – hướng nghiệp, giải quyết việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp. Thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều năm gần đây, 100% sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tốt nghiệp có việc làm ngay

Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về giáo dục nghề nghiệp, quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về truyền thông cho các cán bộ làm công tác truyền thông, tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Triển khai các hoạt động phối hợp, hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác