Print Thứ Sáu, 05/07/2024 14:10 Gốc

Sáng 5/7, Đoàn công tác của Hội Khuyến học Việt Nam do GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam là Trưởng đoàn làm việc tại thành phố Hải Phòng khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và các Quyết định 387, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía thành phố có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Duy Đỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố. Cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.
Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hoàng Duy Đỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hoàng Duy Đỉnh cho biết, thời gian qua phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố. Đặc biệt năm 2023, lần đầu tiên HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 09, phân bổ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, trong đó tổ chức Khuyến học được giao nhiều trọng trách quan trọng. Phong trào hoạt động ở cơ sở, nhất là các dòng họ, Tổ dân phố, khu dân cư, các hội nhóm như Hội đồng hương, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi, các nhóm thiện nguyện trong các trường học vẫn duy trì và phát huy tốt…

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, hiện phong trào khuyến học ở một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, liên tục, chất lượng các mô hình học tập còn ở mức độ nhất định, ít có những mô hình thật sự tiêu biểu, xuất sắc. Bên cạnh đó, hoạt động ở các cấp Hội quận, huyện, xã, phường, thị trấn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, thiếu nhân lực…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố hoạt động ngày càng hiệu quả, thời gian tới Hội Khuyến học thành phố tiếp tục đa dạng hoá các hình thức vận động xây dựng quỹ khuyến học cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức khuyến học và hội viên khuyến học trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và doanh nghiệp; phấn đấu trung bình mỗi năm, các quận, huyện phát triển thêm từ 25 đến 30 tổ chức khuyến học và nâng tỷ lệ hội viên khuyến học toàn thành phố lên 30% vào cuối năm 2024; mở rộng các hình thức hỗ trợ, chăm lo đến việc học tập của học sinh, sinh viên, của công nhân, nông dân và người lao động…

Phát biểu tại cuộc làm việc, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội Khuyến học Hải Phòng đạt được qua 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, qua đó tháo gỡ khó khăn cho Hội Khuyến học thành phố, đặc biệt về cơ chế tài chính; đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung của Kết luận số 49-KL/TW để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Để có những giải pháp nâng cao chất lượng Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị UBND thành phố cần chú ý hơn đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội, nhất là trong điều kiện chưa công nhận Hội đặc thù, cũng như quan tâm nghiên cứu chế độ chi cho hoạt động Hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam yêu cầu Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND rà soát các văn bản không còn phù hợp về công nhận hội đặc thù, quan tâm phân công cán bộ chuyên trách để củng cố tổ chức Hội; Sở Tài chính tham mưu UBND về chế độ khoán kinh phí thực hiện 2 Quyết định số 677/QĐ-TTg và 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác phối hợp với Hội Khuyến học trong công tác xây dựng xã hội học tập, quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng, tập huấn kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ làm việc cho Hội; các cơ quan, tổ chức ký kết phối hợp với Hội Khuyến học thành phố phát huy vai trò, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để đồng tâm, hiệp lực hỗ trợ Hội phát triển vững mạnh, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân./.

Cao Thị Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác