Print Thứ Ba, 01/11/2022 10:35 Gốc

“Tối thiểu có khoảng 1.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cùng với đó Thành đoàn Hải Phòng sẽ thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…”. Đây là mục tiêu của Kế hoạch 250/KH-UBND Hỗ trợ thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030, do UBND thành phố vừa ban hành.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên toàn thành phố, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Bí thư Quận đoàn Kiến An đặt câu hỏi tại cuộc Đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố với thanh niên liên quan đến “Đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp”, tháng 5/2022.

Theo đó trong giai đoạn 2022-2030, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế; tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp hợp tác xã như: kiến thức về quản trị sản xuấn, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng; bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp…; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Chính phủ, thành phố. Cùng với đó nghiên cứu, góp ý điều chỉnh, bổ sung, đề xuất mới các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh theo đối tượng, vùng miền; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố cũng giao các Sở, ngành phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; nâng cao năng lực CNTT; nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên phục vụ quá trình khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối, phát huy vai trò của các thành phần thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên; tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ…

Việc triển khai hỗ trợ thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 250/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao năng lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho thanh niên phục vụ quá trình khởi nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác