Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:55

Sáng 27/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc sở, ngành thành phố. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự có  đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, quận huyện; cán bộ phụ trách ISO tại các đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, 100% các đơn vị đã hoàn thành việc chuyển đổi và đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động. Gần 5.000 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, đơn vị được cụ thể hóa theo tiêu chuẩn của Hệ thống đã thể hiện quyết tâm cao của thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung. Thành phố đã xây dựng và thực hiện Hệ thống trong các cơ quan nhà nước đồng bộ, thống nhất, tạo được phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, công khai, minh bạch, loại bỏ thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của công chức thành phố.

Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Ngô Quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố và Công ty Cổ phần Chứng nhận Wcert đã trình bày các tham luận tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; các tổ chức tư vấn, tổ chức đánh giá chứng nhận, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ được giao. 

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến, nâng cao hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đặc biệt quan tâm sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, các điểm chưa phù hợp theo Kết luận của Đoàn kiểm tra đã nêu tại Biên bản kiểm tra, có báo cáo khắc phục gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ đầu mối, cán bộ, công chức, đội ngũ chuyên trách làm công tác ISO trong các sở, ngành, quận, huyện, xã phường, thị trấn. Thường xuyên cập nhật, cải tiến quy trình ISO, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, có tính ổn định, tính khả thi cao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến Hệ thống tại đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai việc kiểm tra, giám sát việc áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống gắn với cải cách hành chính; Sở Khoa học và Công nghệ sớm xây dựng Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống đối với UBND các phường, xã, thị trấn để đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với quận, huyện; báo cáo UBND thành phố phê duyệt, triển khai trong năm 2019.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 27/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác