Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:00

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thực hiện đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thu hút sự tham gia và quan tâm ủng hộ to lớn về nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân, trợ giúp kịp thời, thiết thực người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa, những người dễ bị tổn thương khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần tích cực tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc và thực hiện chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tuy nhiên, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ vẫn còn có mặt hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của hệ thống Hội chữ thập đỏ. Cơ chế, chính sách trong thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, nhất là về thu hút nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, bất cập. Chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội ở một số nơi chưa cao. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương có mặt chưa đồng bộ, nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện nhỏ lẻ diễn ra tự phát, trùng lặp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tạo điều kiện cho Hội hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Công ty Vietlott chi nhánh Hải Phòng phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hải Phòng trao tặng học bổng cho trẻ mồ côi làng trẻ SOS Hải Phòng ngày 13/1/2018

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản giao Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng căn cứ nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2018 và chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gửi về UBND thành phố trước ngày 5 tháng 12 để báo cáo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ triển khai nhiệm vụ công tác, phát triển cơ sở hoạt động chữ thập đỏ và các dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách; tích cực tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ triển khai các chương trình, đề tài, dự án nhân đạo đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí hoạt động cho các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai nhiệm vụ công tác, phát triển cơ sở hoạt động chữ thập đỏ và các dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo trên địa bàn theo quy định; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp định kỳ rà soát, xác định các “địa chỉ nhân đạo” cần trợ giúp; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong triển khai các hoạt động nhân đạo; huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, triển khai.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 06/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác