Print Thứ Hai, 28/08/2023 09:30 Gốc

UBND thành phố vừa có Văn bản 2029/UBND-XD3 yêu cầu các ngành chức năng và đơn vị liên quan tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể về tỷ lệ tiết kiệm trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố trong các năm 2022, 2023 vừa qua, theo đánh giá vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác đấu thầu.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh việc phổ biến, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, các quận, huyện, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

(Ảnh minh họa).

Về nâng cao tính cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu yêu cầu các Chủ đầu tư, bên mời thầu phải tuân thủ nghiêm các quy định về việc cung cấp, đăng tải các thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với công tác lập Hồ sơ mời thầu, ngoài việc phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về đầu thầu, không nêu các điều kiện hạn chế sự tham gia của các nhà thầu cần xem xét hạn chế các yêu cầu quá cụ thể đối với những nội dung khó đáp ứng đầy đủ đối với các nhà thầu không quen thuộc điều kiện thực tế tại địa phương như: Bố trí mặt bằng lán trại, thi công, tập kết vật liệu tại công trường bao gồm cả kích thước vị trí mặt bằng; thỏa thuận nguyên tắc về điểm đổ thải; đề xuất cụ thể phương án sản xuất, cung ứng bê tông nhựa (vị trí, công suất trạm trộn, phương tiện, cự ly vận chuyển…); hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu, thuê phòng thí nghiệm vật liệu, có năng lực xử lý vật liệu thừa trong xây dựng… Trường hợp phải đưa vào tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của gói thầu thì không sử dụng phương pháp đánh giá “Đạt”, “Không đạt” để loại ngay nhà thầu không đáp ứng hoặc đáp ứng một phần mà phải thực hiện đánh giá theo phương pháp chấm điểm với tổng điểm có thể bị trừ của các nội dung này không làm nhà thầu bị đánh trượt vì không đạt điểm tối thiểu.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ đầu tư phải thống kê số lượng trung bình nhà thầu tham dự thầu đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng trong báo cáo công tác đấu thầu hằng năm, đồng thời lập danh sách các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp hồ sơ tài liệu chứng minh năng lực khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ, đối chiếu tài liệu định kỳ vào tháng 12 hàng năm, hoặc khi được yêu cầu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố nâng cao tính cạnh tranh trong công tác đầu thầu lựa chọn nhà thầu.

Về nâng cao chất lượng trong công tác phê duyệt dự toán gói thầu, các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu phải đảm bảo sự chặt chẽ, tính đúng, tính đủ đối với các hạng mục, các phần công việc đã xác định được từ thiết kế. Khi phê duyệt chi phí dự phỏng vào giá gói thầu phải xem xét, cân nhắc để chủ động thực hành tiết kiệm theo các nguyên tắc: Chỉ tính toán chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho những phần công việc chưa xác định được chính xác khối lượng từ thiết kế, không tính dự phòng khối lượng cho toàn bộ các công việc của gói thầu; không tính toán dự phòng trượt giá cho các công việc chỉ có thời gian thực hiện dưới 12 tháng.

Về nâng cao chất lượng trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và các nội dung khác, UBND thành phố yêu cầu các Chủ đầu tư rà soát, nghiên cứu việc yêu cầu nhà thầu làm rõ trước khi loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và đánh giá năng lực nhà thầu do thiếu tài liệu chứng minh. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm quản lý trong đấu thầu, nghiêm túc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, theo dõi trong đấu thấu theo quy định. Đồng thời, tăng cường nâng cao trình độ, cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác đấu thầu.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác