Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:37

Chiều 24/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hải Phòng quý III/2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố luôn bám sát chỉ đạo của HĐQT NHCSXH, Thành ủy, HĐND, UBND và Nghị quyết của Ban đại diện để lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH thành phố và các cấp ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Đồng thời tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm dành nguồn vốn chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Kết quả đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn cho vay đạt 2.676,165 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2017. Tổng dư nợ đạt 2.649,988 tỷ đồng, tăng 206,320 tỷ đồng (8,4%) so với năm 2017, đạt 99% kế hoạch dư nợ được giao.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh cho gần 28.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận đồng vốn tín dụng ưu đãi để hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh. Giúp gần 14.000 gia đình xây dựng được gần 28.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường; giúp hơn 1.900 khách hàng vay vốn, duy trì và tạo việc làm ổn định 1.900 lao động; cho vay hỗ trợ xây dựng được 49 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Đồng vốn cho hộ nghèo vay đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố…

Hội nghị cũng tập trung thời gian để các thành viên Ban đại diện HĐQT thảo luận về việc rà soát giao chỉ tiêu bổ sung vốn của các quận huyện, nhất là những địa phương còn chậm, thiếu để bố trí ngay nguồn ngân sách ủy thác cho NHCSXH thành phố; việc xử lý rủi ro những khoản nợ còn tồn đọng, đề án tổ chức bộ máy theo mô hình mới….

Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và các quận huyện trong việc chỉ đạo NHCSXH thành phố và phòng giao dịch thời gian qua. Về vấn đề nguồn vốn ủy thác chuyển giao từ các quận huyện cho NHCS chưa đạt yêu cầu đề ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc NHCSXH thành phố sớm trình nội dung tham mưu Chủ tịch UBND một số quận huyện trong việc chuyển vốn theo kế hoạch năm cho Trưởng ban Ban đại diện HĐQT thành phố để chỉ đạo thực hiện ngay trong quý IV này.

Trong 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu NHCSXH thành phố tiếp tục bám sát, kịp thời triển khai chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố, NHCSXH, nghị quyết của Ban đại diện HĐQT. Thực hiện chương trình kiểm tra đã được xây dựng và phê duyệt về công tác kiểm tra. Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố và cấp ủy, chính quyền các cấp, trọng tâm là tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vốn vay. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chính sách vay vốn, nhất là các chương trình mới đến mọi tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức; chủ động xây dựng đề án báo cáo NHCSXH Trung ương.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn 24/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vốn vay
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác