Print Thứ Năm, 24/10/2019 10:04

Chiều 23/10, Đoàn kiểm tra số 4 về công tác Cải cách hành chính nhà nước thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan.

Thực hiện công tác CCHC nhà nước, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung cao triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa 102 thủ tục hành chính (66 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở); đã tiếp nhận: 836 hồ sơ; trong đó: đã thụ lý, trả kết quả: 553 hồ sơ, trả lại 168 hồ sơ; đang thụ lý 115 hồ sơ. Sở phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC: 105 hồ sơ.

Tiếp nhận 110 đơn thư, phân loại chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 70 đơn thư; lưu 20 đơn, đang giải quyết 16 đơn.

Đến ngày 14/10/2019, tổng số nhiệm vụ UBND thành phố giao: 1.494 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.205 nhiệm vụ (đạt 81%). Số nhiệm vụ đang thực hiện: 289 nhiệm vụ (trong hạn: 201 nhiệm vụ)

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công được thực hiện đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác cũng đề nghị Sở làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các TTHC tại bộ phận Một cửa, việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, vấn đề cải cách thể chế, sử dụng biên chế cùng một số nội dung khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo kết quả CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận sự nỗ lực trong công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả CCHC chuyển biến tích cực, kịp thời khắc phục một số tồn tại trong công tác CCHC. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng thực thi công vụ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Thời gian tới, Sở cần xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế trình cơ quan có thẩm quyền xem xét; có kế hoạch trang bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ tốt việc thực thi công vụ.

Nguyễn Hải

Nguồn: haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác