Print Thứ Năm, 15/10/2020 11:03 Gốc

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An tham luận về nội dung: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại Đảng bộ quận Kiến An.

Tham luận của đại biểu nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Kiến An quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ; là nhân tố quyết định để quận hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 5 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An tham luận tại Đại hội.

Về công tác quy hoạch cán bộ, Quận ủy công khai, dân chủ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước trong quy hoạch cán bộ; chú trọng việc bảo đảm cơ cấu độ tuổi, giới tính, số lượng; nâng cao chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch nhất là về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; bảo đảm sự liên thông giữa các ngành, giữa quận và phường trong công tác quy hoạch; thực hiện tốt phương châm “động” và “mở“, không khép kín trong quy hoạch. Quy hoạch cán bộ của phòng, ban này vào các chức danh lãnh đạo của phòng ban khác hoặc các phường, kể cả quy hoạch của các đơn vị phối quản như Chi cục Thuế khu vực, Viện KSND quận, TAND quận, Công an quận, Trường THPT, cán bộ ngành Nông nghiệp-Phát triển nông thôn thành phố vào các chức danh lãnh đạo quận.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy ban hành Đề án về công tác cán bộ, trong đó tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngoài việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, hằng năm Quận ủy bố trí nguồn kinh phí để mở các lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, công chức.

Quận ủy chú trọng thực hiện việc luân chuyển cán bộ để vừa đáp ứng yêu cầu cán bộ của địa phương, vừa tạo môi trường để đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Quận ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển 19 cán bộ từ quận về các phường; 85 cán bộ từ các phòng, ban đơn vị này sang phòng, ban, đơn vị khác, từ khối công tác đảng sang công tác chính quyền và ngược lại.

Về bố trí và sử dụng cán bộ gắn với đánh giá cán bộ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, từ thực tiễn của quận Kiến An cho thấy, chỉ khi đánh giá đúng năng lực phẩm chất của cán bộ mới bố trí và sử dụng cán bộ có hiệu quả. Từ việc đánh giá cán bộ, Quận ủy chú trọng việc bố trí, sử dụng cán bộ đã phát huy năng lực của cán bộ, là cơ sở để thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, cụ thể: trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, quận đã thay thế, bố trí công tác khác đối với 5 cán bộ không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; hợp nhất Ban Tổ chức Quận ủy với Phòng Nội vụ quận thành Ban Tổ chức-Nội vụ; hợp nhất 5 đơn vị sự nghiệp: Đài Phát thanh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Thể dục Thể thao, Nhà Thiếu nhi và Ban Quản lý Công viên rừng Thiên Văn thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao; giảm được 5 cấp trưởng và 6 cấp phó; xây dựng Đề án sắp xếp 149 tổ dân phố còn 86 tổ dân phố. Năm 2020 bước đầu đã tiến hành sáp nhập 6 tổ dân phố thành 2 tổ dân phố theo sự chỉ đạo của UBND thành phố.

Thông qua việc thực hiện công tác cán bộ, Quận ủy Kiến An rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: Công tác cán bộ nói chung và từng khâu trong công tác cán bộ phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân và thường xuyên phải được kiểm tra, giám sát.

Hai là: Trong công tác cán bộ cần xác định khâu đột phá, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Ba là: Đánh giá đúng, toàn diện cán bộ về phẩm chất, năng lực căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đánh giá đúng để quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả, phù hợp thực tiễn của quận và phát huy tối đa năng lực sở trường của cán bộ, thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đơn vị.

ĐỖ OANH (GHI) – ẢNH: DUY THÍNH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác