Print Thứ Sáu, 09/08/2019 16:16

Sáng 9/8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, trưởng đoàn Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với thành phố Hải Phòng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có Ban Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng, phó phòng về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tới Đoàn công tác, Sở Nội vụ cho biết trong những năm qua đã tham mưu Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố triển khai hiệu quả các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Sở Nội vụ khi xây dựng và phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hàng năm của thành phố luôn bám sát mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ theo quy định. Công tác bồi dưỡng CBCCVC được quan tâm cả về số lượng cũng như chất lượng; được thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng, đáp ứng yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đảm bảo khi được bổ nhiệm ngạch CCVC và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định. Thành phố luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại biểu HĐND.

Tại buổi làm việc, các đại biểu từ các Sở, ngành, quận, huyện đã tham gia thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, tập trung vào các nội dung: hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; việc phân công, phân cấp đào tạo, bồi dưỡng; kinh phí bố trí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng… Phía đoàn công tác của Bộ Nội vụ cũng chỉ ra các vấn đề cụ thể đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo, tiếp tục thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nêu các vấn đề trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tại thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nêu những vấn đề trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC từ thực tiễn địa phương tới đoàn công tác Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đóng góp ý kiến cần phải tiếp tục phân rõ các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng; làm rõ trách nhiệm duyệt khung chương trình đào tạo; giáo trình đào tạo bồi dưỡng hiện tại đã cũ, đề xuất xem xét, xây dựng giáo trình phù hợp; đội ngũ giáo viên hướng dẫn giảng dạy phải có kỹ năng, có trách nhiệm cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo được chuẩn hoá; làm rõ tiêu chí quản lý đào tạo, đối tượng đào tạo cần phải được quan tâm, làm chặt chẽ xác định các đối tượng cần được bồi dưỡng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hải Phòng thời gian qua trong đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị trong thời gian tới thành phố tiếp tục tập trung hoàn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo chức danh. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tập trung kiểm tra, kiểm soát công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ rõ cần phải nhận thức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chi bộ là trọng tâm. Trên cơ sở nội dung đã thảo luận, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá gửi cho thành phố Hải Phòng tiếp thu thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu kết luận.

Thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác