Print Thứ Tư, 27/03/2024 11:26 Gốc

Sáng 27/3, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố họp triển khai công tác năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; đại diện lãnh đạo quận, huyện và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Năm 2023, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố tham mưu tư vấn UBND thành phố chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của từng địa phương, sở ngành. Triển khai PBGDPL với nhiều hoạt động với hình thức, nội dung đa dạng qua Hội thi Hòa giải viên toàn thành phố, các Hội nghị, chương trình tập huấn, biên soạn và phát hành miễn phí nhiều tài liệu, sách pháp luật tuyên truyền các vấn đề người dân quan tâm… công tác PBGDPL tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Văn Thiện công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố.

Năm 2024, Hội đồng PBGDPL các cấp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tập trung làm tốt các kế hoạch của năm, trong đó tập trung tuyên truyền các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua trong năm 2023, 2024, những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội, pháp luật về đất đai nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường…gắn với nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức năm 2024. Chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội, gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, văn bản về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố. Việc PBGDPL sẽ theo hướng tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng các hình thức tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đánh giá năm 2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố có nhiều thành tích trong việc tham mưu, tư vấn giúp UBND thành phố củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố; công tác PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL đánh dấu bằng sự vận hành có hiệu quả của Trang thông tin PBGDPL thành phố; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, hội thi dưới hình thức sân khấu hóa… Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc để bảo đảm thực hiện tốt công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố, phát huy vai trò của  công tác PBGDPL là “cầu nối” để đưa những quy định của pháp luật vào thực tiễn đời sống. Phó Chủ tịch yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng xây dựng các mô hình hay, điển hình tiên tiến. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành địa phương nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, phát huy vai trò trong công tác PBGDPL, tập trung tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực và các thành viên, tập trung các đối tượng yếu thế, có sự tham gia của người dân, tập trung đẩy mạnh giáo dục trong nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tiếp cận, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông./.

Nguyễn Hải

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năm 2024, tập trung nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác