Print Thứ Sáu, 08/12/2023 07:00 Gốc

Thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện An Lão trong năm 2023 ước hoàn thành vượt dự toán thành phố giao bằng 110,6% và bằng 101,06% dự toán HĐND huyện giao; giá trị sản xuất một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng; dự kiến đến hết năm 2023, UBND huyện hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, 13/13 chỉ tiêu HĐND huyện giao…

Những kết quả nổi bật trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023; bàn phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 huyện An Lão, chiều 6/12. Chủ tịch UBND huyện An Lão Ngô Thị Thanh Thủy điều hành và chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện An Lão Ngô Thị Thanh Thủy điều hành và chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm: 320.838 triệu đồng, đạt 111,12% so dự toán giao và bằng 111,88% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp ước đạt 791,5 tỷ đồng, đạt 100,19% KH năm, tăng 14,59% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 6.120 tỷ đồng, đạt 100,64%, tăng 13,33% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ, ăn uống ước thực hiện 921,2 tỷ đồng, đạt 100, 35% KH, tăng 15,76% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước đạt 1.580,588 tỷ đồng, đạt 103,05%KH, tăng 2,29% so cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện ổn định. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt các chế độ đối với các đối tượng chính sách, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Trong năm qua, Huyện cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, thu chi ngân sách, rác thải vệ sinh môi trường, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá và làm rõ một số tồn tại trong công tác GPMB, xử lý vi phạm đê điều, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 trên địa bàn huyện; đồng thời dự báo tình hình trong thời gian tới, đề xuất các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2024, huyện An Lão dự kiến Chủ đề năm là: “Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số”. Theo đó, huyện tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn trên địa bàn huyện, như: Dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club; Dự án Nthôn mới kiểu mẫu 4 xã: An Thái, An Thọ, Mỹ Đức và Quốc Tuấn; Dự án Khu nhà ở đô thị Hoàng Xá, thị trấn An Lão; Dự án mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ (giai đoạn 3); KCN Cầu Cựu, Cụm Công nghiệp Chiến Thắng, CCN Cẩm Văn (xã Quốc Tuấn), Dự án đấu giá quyền sử dụng đất… Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, cấp GCNQSD đất đường ô tô cao tốc HN-HP… Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năm 2023, huyện An Lão hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và đạt được nhiều kết quả quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác