Print Thứ Sáu, 09/12/2022 17:30 Gốc

Chiều 9/12, Huyện uỷ Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị lần thứ 14 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Năm 2022, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị huyện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được triển khai đảm bảo kế hoạch, đạt kết quả khá toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân tiếp tục được đổi mới, cơ bản hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ công tác đề ra với khối lượng lớn công việc, chất lượng được nâng lên.

Cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được quan tâm, chuyển dịch đúng hướng. 19/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế đều vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất lúa cả năm đạt 13,28 tấn/ha; sản xuất công nghiệp-thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, xây dựng cơ bản tiếp tục phát triển, tăng cao so với cùng kỳ (18,65%-18,51%-21,18%); thu ngân sách có nhiều cố gắng, chi ngân sách cơ bản được đảm bảo yêu cầu… Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn trên địa bàn huyện được tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được Trung ương, Thành phố quan tâm đầu tư có bước phát triển đột phá, nhất là hạ tầng giao thông đối ngoại và hạ tầng nông thôn mới.

Văn hóa-xã hội được quan tâm tập trung chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quốc phòng tiếp tục được tăng cường, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, giao quân năm 2022, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022…

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ phát biểu chỉ đạo.

 

Năm 2023, Huyện uỷ Vĩnh Bảo tiếp tục chọn chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính – Chỉnh trang đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” và đề ra 24 chỉ tiêu. Trong đó xác định: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 14%-15%; thu nhập bình quân đầu người 69-70 triệu đồng/người/ năm; thu ngân sách tại huyện tăng 5% so với dự toán thành phố giao; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cấp xã, cấp huyện đã đạt; 02 trường học công nhận mới đạt chuẩn quốc gia; 10.000-10.500 lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) 0,9%; kết nạp mới từ 280 đảng viên trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định…

Để hoàn thành 24 chỉ tiêu trên, Huyện uỷ Vĩnh Bảo đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng. Duy trì tiêu chí huyện nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa-xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Đảm bảo quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng các hoạt động thanh tra; tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Dương Thị Bích, Huyện uỷ Vĩnh Bảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năm 2022, hạ tầng giao thông đối ngoại và nông thôn mới của huyện Vĩnh Bảo có nhiều phát triển đột phá
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác