Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:57

Nhằm phát triển mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan, UBND thành phố vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Quy hoạch, đến năm 2020 trên địa bàn thành phố hình thành 173 bãi đỗ xe với tổng diện tích 96,34 ha; năm 2025 là 241 bãi đỗ xe với tổng diện tích 136,89 ha; năm 2030 quy hoạch 305 bãi đỗ xe với tổng diện tích 166,23 ha.

Về Quy hoạch bãi đỗ xe hàng: đến năm 2020 thành phố có 21 bãi đỗ xe hàng được xây dựng mới với tổng diện tích là 29,2 ha; năm 2025 quy hoạch 26 bãi đỗ xe hàng với tổng diện tích là 34,29 ha; năm 2030 quy hoạch 33 bãi đỗ xe hàng với tổng diện tích là 37,6 ha. Về Quy hoạch điểm đỗ xe công cộng: đến năm 2020 thành phố có 22 điểm đỗ xe công cộng trên một số tuyến đường với tổng diện tích là 1,9651 ha.

Về quy hoạch bến xe khách: đến năm 2020, trên địa bàn thành phố có 17 bến xe khách (BXK) với tổng diện tích 27,30 ha. Trong đó xây dựng mới 08 BXK với tổng diện tích 20,71 ha: BXK Hải Thành – quận Dương Kinh; BXK Vĩnh Niệm – quận Lê Chân; BXK phía Nam – quận Kiến An; BXK phía Đông – quận Hải An; BXK Minh Đức – huyện Thủy Nguyên; BXK Tiên Lãng; BXK Đại Hợp – huyện Kiến Thụy; BXK Cát Hải. Đồng thời nâng cấp, duy trì hoạt động 06 BXK với tổng diện tích 4,02 ha gồm: BXK Thượng Lý – quận Hồng Bàng, BXK phía Bắc – huyện Thủy Nguyên, BXK Vĩnh Bảo, BXK Đồ Sơn, BXK Kiến Thụy, BXK An Lão. Nghiên cứu từng bước chuyển đổi mục đích sử dụng 03 BXK liên tỉnh với tổng diện tích 2,57ha; BXK cầu Rào – quận Ngô Quyền, BXK Niệm Nghĩa – quận Lê Chân, BXK Lạc Long – quận Hồng Bàng thành điểm đầu cuối xe buýt, bằi đỗ xe và kết hợp với thương mại dịch vụ.

Đến năm 2025, trên địa bàn thành phố có 18 bến xe khách với tổng diện tích 29,02 ha trong đó xây dựng mới 7 BXK với tổng diện tích 4,61 ha: BXK Đồ Sơn mới, BXK Quảng Thanh – huyện Thủy Nguyên, BXK Hùng Thắng – huyện Tiên Lãng, BXK Nam Am – huyện Vĩnh Bảo, BXK Hà Phương – huyện Vĩnh Bảo, BXK Kiến Thụy mới, BXK An Lão mới. 6 BXK  được chuyển đổi công năng phục vụ điểm đầu cuối xe buýt và bãi đỗ xe kết hợp với thương mại dịch vụ gồm có: BXK cầu Rào – quận Ngô Quyền, BXK Niệm Nghĩa – quận Lê Chân, BXK Lạc Long – quận Hồng Bàng, BXK Đồ Sơn cũ, BXK Kiến Thụy cũ, BXK An Lão cũ. Đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 21 BXK với tổng diện tích 33,72 ha.

UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức công bố công khai quy hoạch theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch; xây dựng phương án khuyến khích cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Q.M

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năm 2020 thành phố có 22 điểm đỗ xe công cộng trên một số tuyến đường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác