Print Thứ Năm, 31/10/2019 14:16

Ngày 28/10, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại biểu dự họp, tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất: Đồng ý chủ trương lựa chọn 7 xã của 7 huyện để xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2020 gồm: xã Tân Liên – huyện Vĩnh Bảo; xã Kiến Thiết – huyện Tiên Lãng; xã Thụy Hương – huyện Kiến Thụy; xã Chiến Thắng – huyện An Lão; xã Đồng Thái – huyện An Dương; xã Kênh Giang – huyện Thủy Nguyên; xã Xuân Đám – huyện Cát Hải.

Mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các huyện xây dựng NTM và xã NTM kiểu mẫu năm 2020 là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ các huyện xây dựng NTM năm 2020 là 800 tỷ đồng; hỗ trợ mỗi xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 bình quân 100 tỷ đồng/xã.

Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn ở huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đồng thời, tập thể lãnh đạo UBND thành phố giao: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện, trình UBND thành phố ban hành Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đề xuất phương án phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng NTM (phần bổ sung) và xã NTM kiểu mẫu năm 2020, báo cáo UBND thành phố để trình Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND thành phố. UBND các quận, huyện chỉ đạo các xã được lựa chọn xã NTM kiểu mẫu xây dựng Đề án xã NTM kiểu mẫu; thẩm định, phê duyệt theo quy định, quyết định danh mục, thủ tục đầu tư xây dựng công trình xã NTM kiểu mẫu theo quy định, sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năm 2020, Hải Phòng xây dựng 7 xã nông thôn mới kiểu mẫu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác