Print Chủ Nhật, 27/01/2019 00:23

Hiện trên địa bàn thành phố có 215 nhà máy đang tham gia cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, trong đó có 205 nhà máy được xây dựng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 10 nhà máy đô thị tham gia cung cấp nước tại các vùng nông thôn ven đô. Tất cả các nhà máy nước đô thị cung cấp bổ sung cho khu vực nông thôn đều có chất lượng tốt, nước cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế. 


Trong số 205 nhà máy được xây dựng theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có 132 nhà máy hoạt động bền vững, 14 nhà máy hoạt động bình thường, 33 nhà máy hoạt động kém hiệu quả và 26 nhà máy ngừng hoạt động. Tuy nhiên, người dân không bị ảnh hưởng vì sử dụng nước song song với các nhà máy hoạt động hiệu quả. Ước hết năm 2018 có 99% tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; từ 90,1% trở lên đạt Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí 17.1 các hộ dùng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định là 126/139, đạt 92%.


Ảnh minh họa

Thành phố phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đô thị (QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế) với tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người đạt 60l/ người/ ngày. Đến năm 2025, người dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế với tiêu chuẩn cấp nước tính theo đầu người đạt 150l/ người/ngày. Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức tổng kết mô hình thí điểm phương án cấp nước sạch nông thôn tại các cụm cấp nước Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, tiến tới nhân rộng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 2/2/2018 của UBND thành phố về thu hút các doanh nghiệp cung cấp nước sạch quy mô lớn vào đầu tư khu vực nông thôn giai đoạn 2017 – 2015 trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch; nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ sức khỏe. Tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Tập trung xử lý những vi phạm pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước. Tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ứng dụng trong hoạt động cấp nước sinh hoạt. Tiếp nhận các công nghệ xử lý nước, các thiết bị cấp nước tiên tiến, hiện đại. Rà soát, đánh giá chi tiết, thực trạng các công trình, hệ thống cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố, phân loại công trình đủ hoặc không đủ điều kiện nâng cấp, mở rộng; xây dựng cụm công trình cấp nước tập trung đáp ứng điều kiện, tiêu chí như có công suất 5.000m3/ngày, đêm; vùng phục vụ từ 3 xã trở lên, chất lượng nước đạt QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế. Thực hiện cơ chế khuyến khích và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn: miễn tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất và miễn tiền sử dụng đất xây dựng trạm cấp nước theo quy định; hỗ trợ 100% lãi suất vay ưu đãi cho lĩnh vực ưu tiên (do Ngân hàng Nhà nước công bố) với mức tối đa không quá 70% vốn vay để doanh nghiệp thực hiện đầu tư, cải tạo, mở rộng Dự án cấp nước sạch nông thôn, thời gian hỗ trợ chi trả lãi suất theo thời gian trả nợ của khoản vay và không quá 10 năm; Dự án phải đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01: 2009?BYT của Bộ Y tế.

haiphong.gov.vn 16/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năm 2020, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn nước sạch đô thị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác