Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:12

Chiều 29-12, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc, động viên công tác thu, chi ngân sách tại Cục Thuế Hải Phòng và Kho bạc Nhà nước Hải Phòng. Cùng đi có lãnh đạo các ngành liên quan.


Nhiều quận, huyện thực hiện vượt mức kế hoạch

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm yêu cầu chi ngân sách năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc, động viên công tác thu, chi ngân sách tại Cục Thuế Hải Phòng.

   

Tin vui được lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đến ngày 29- 12, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nội địa đã điều chỉnh. Như vậy, đến hết ngày 31-12- 2018, Hải Phòng sẽ hoàn thành số thu ngân sách nội địa 24.365 tỷ đồng và đang tiếp tục phấn đấu cao để nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách phấn đấu HĐND thành phố giao từ đầu năm (24.725 tỷ đồng).

Phấn khởi, vui mừng trước kết quả thu ngân sách nội địa, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của CBCC ngành Thuế trong suốt 1 năm qua, đặc biệt trong tháng cuối năm. Chủ tịch biểu dương một số quận, huyện có số thu ngân sách vượt cao so với kế hoạch như huyện Cát Hải đạt 307/146 tỷ đồng; quận Hồng Bàng đạt 1010/779 tỷ đồng; quận Lê Chân đạt 1590/1555 tỷ đồng; huyện Thủy Nguyên đạt 1454/747 tỷ đồng; huyện Tiên Lãng đạt 148/99,5 tỷ đồng… Đồng thời, Chủ tịch yêu cầu Bí thư, Chủ tịch 2 địa phương chưa hoàn thành kế hoạch thu ngân sách là huyện Kiến Thụy (còn hụt thu 30 tỷ đồng); quận Ngô Quyền mới đạt 897/1079 tỷ đồng; yêu cầu 2 địa phương phải tìm mọi giải pháp để tăng số thu ngân sách trong 2 ngày cuối cùng của năm 2018, góp phần vào số thu chung toàn thành phố. Chủ tịch cũng trực tiếp yêu cầu một số doanh nghiệp đã cam kết nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thành phố khẩn trương thực hiện trong ngày 31- 12. Chủ tịch chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục làm việc trong 2 ngày cuối năm, thực hiện các biện pháp, giải pháp để bảo đảm thu ngân sách theo dự kiến và phấn đấu tăng thêm.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc, động viên công tác thu, chi tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

 

*Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, số thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố cơ bản được đáp ứng, thực hiện theo dự toán được giao. Các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển đều bảo đảm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng còn một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục chi, nhất là các khoản chi chuyển nguồn, chi hỗ trợ, chi theo kế hoạch điều chỉnh… Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước đề nghị thành phố nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trước ngày 31-12-2018 để bảo đảm chi đúng trong năm kế hoạch. Đồng thời đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN, phấn đấu năm 2019 có 100% đơn vị thực hiện dịch vụ này.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của CBCC KBNN trong những ngày cuối cùng của năm 2018 khi phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cường độ công việc rất cao. Đồng chí ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của KBNN Hải Phòng trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, đặc biệt là chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên. Đồng chí mong muốn CBCC KBNN giữ sức khỏe, chúc những ngày làm việc cuối cùng trong năm của KBNN thành công, hiệu quả cao, tiếp tục hoàn tất các công việc về thanh toán vốn ngân sách Nhà nước cho các đơn vị, địa phương. Năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố mong KBNN tiếp tục tham mưu, đề xuất với thành phố các giải pháp trong thu, chi ngân sách, đáp ứng yêu cầu tăng thu ngân sách và chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. Về những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán một số khoản chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch yêu cầu lãnh đạo ngành Tài chính và KBNN cùng phối hợp bàn bạc, giải quyết. Đồng thời chỉ đạo Sở Tài chính bổ sung khoản chi mua sắm năm 2019 về khoản mục trang thiết bị máy móc đáp ứng yêu cầu tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN.   


H. Thanh – Báo Hải Phòng 29/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Năm 2018, số thu ngân sách nội địa của Hải Phòng đạt 24.365 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác