Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, các ngành, đơn vị liên quan thực hiện mức thu học phí năm học 2018 – 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

Chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát các địa phương, đơn vị, các cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức thu, quản lý, sử dụng học phí; bảo đảm dự toán phân bổ, cân đối kinh phí ngân sách thành phố để thực hiện việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

haiphong.gov.vn 30/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Mức thu học phí năm học 2018 – 2019 đối với các trường công lập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác