Print Thứ Hai, 08/04/2024 10:30 Gốc

Mức lương giáo viên tiểu học cao nhất hiện nay là 12.204.000 đồng/tháng. Do đó, bảng lương giáo viên tiểu học dự kiến mức cao nhất sẽ vượt 12,2 triệu đồng/tháng khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV thì mức lương của viên chức giáo viên được tính: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng.

Chi tiết bảng lương giáo viên tiểu học hiện nay áp dụng đến 30.6.2024 như sau:

Như vậy, mức lương giáo viên tiểu học cao nhất hiện nay là 12.204.000 đồng/tháng (mức này chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác).

Cách tính lương giáo viên trước khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024:

Lương của giáo viên các cấp trước khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024 được tính theo công thức: Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởngMức đóng các loại bảo hiểm.

Hệ số lương của giáo viên được quy định cụ thể tại 04 Thông tư của Bộ GD&ĐT 01, 02, 03, 04 năm 2021 và được sửa đổi bởi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT.

Cách tính lương giáo viên từ 1.7.2024 sau khi cải cách tiền lương:

Khi thực hiện cải cách tiền lương đối với giáo viên từ 1.7.2024, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Do đó, giáo viên sẽ được thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương), bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp) (nếu có).

Như vậy, so với trước khi cải cách tiền lương thì cách tính lương giáo viên đã có sự thay đổi từ 1.7.2024.

Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Như vậy, dự kiến từ 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương thì tiền lương giáo viên sẽ tăng. Do đó, bảng lương giáo viên tiểu học dự kiến mức cao nhất sẽ vượt 12,2 triệu đồng/tháng.

Phương Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Mức lương giáo viên tiểu học dự kiến cao hơn 12 triệu đồng từ 1.7
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác